En trygg och säker utrymning

Skyltar, hänvisningsarmaturer, ledljus, utrymningsplaner och nödljusarmaturer på rätt ställe gör att utrymningen kan utföras på ett snabbt, tryggt och säkert vis. Att snabbt och utan tvekan hitta nödutgång och i förekommande fall brandsläckaren kan vara helt avgörande för situationens utveckling.
Nödskyltar

I en utrymningssituation är det livsviktigt att man vet och ser närmsta vägen ut i frihet ifrån en byggnad samt var återsamlingsplatsen är. En av de viktigaste åtgärderna för att försäkra sig om att alla kommer ut i tid är därför att investera i nödskyltar som visar vägen. Vi har efterlysande symbolskyltar och opalskyltar med inbyggd ljusarmatur för alla behov.