Underhåll av handbrandsläckare utförs en gång om året av utbildad tekniker. Serviceteknikerna har erfarenhet och kunskap om vilka serviceåtgärder som ska efterföljas. Denna årliga släckarservice kontroll ge en beskrivning om statusen på brandsläckarna.

Efter kontroll av brandredskapen sker en genomgång med berörd person för att kunna diskutera om några eventuella anmärkningar finns kvar. Vi tittar inte bara på felen utan försöker även komma med relevanta och kostnadseffektiva lösningar på problemet.