Lagen om skydd mot olyckor, som tillsattes den 1 januari 2004 förtydligar vilket ansvar som finns att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Förenklat är det ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla. Det finns även andra lagstiftningar med krav på brandskyddsåtgärder som till exempel Arbetsmiljölagen.

Vårt arbete inom SBA omfattar hela processen från riskhantering till krishantering. Vi tittar på det förebyggande arbetet med att undvika riskerna , till hur en skada hanteras om den ändå uppkommer.

Vi hjälper er med utforma system för identifiering av risker och uppföljning av anmärkningar som behöver åtgärdas blir utförda, uppbyggnad av brandskyddsorganisation, dokumentation till räddningstjänst, utrymningsskyltning, brandskyddsmaterial, brandtätning och service av brandskyddsinstallationer.