En fungerande brandgasventilation kan göra skillnaden mellan liv och död. God brandgasventilation är därutöver en förutsättning för att undvika bestående rökskador på inredning, innerväggar och -tak vid brand. Du är ytterst ansvarig som fastighetsägare för att rökluckor, även kallade brandgasventilatorer, i Din fastighet är välskötta och fungerar om brand utbryter. Det räcker med ett tänt ljus för att starta en brand i en byggnad. Generellt sett är det inte branden i sig som är direkt livshotande utan brandröken. Och den sprider sig snabbt.

Blekinge Brandskydd AB rättar sig efter Boverket Byggregler gällande rökluckor. Utöver dessa hörsammar vi även Svebras ”Serviceföreskrifter för brandgas S-2006:1”.