En bra länk ifrån myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna sida tar upp och informerar om förebyggande i hemmet samt om olyckan skulle vara framme.
Länk

Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. I regel är det slarv som förorsakar brand men även tekniska fel är vanliga brandorsaker. Kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga än att släcka brand.
Ladda ner PDF med goda råd ang förebyggande i hemmet.

Här får du frågor och svar om brandskydd i hemmet.
Länk

Här får du information om att undvika brandskador i ditt hem.
Ladda ner PDF med goda råd.