Gnagarsäkring – Utestängning
Utestängande åtgärder är det mest effektiva sättet att skydda sig mot angrepp av råttor eller möss.  Vi kan hjälpa er montera utvändiga betesstationer, montera lister på portar och dörrar, täta håligheter med godkända medel så att brandklassade väggar och golv bibehåller sitt skydd och bistå med råd om ytterligare åtgärder för att stänga ute möss och råttor.

Sådana råd kan vara att hålla rent från skräp och växtlighet runt fasaden.
Med dessa åtgärder som kan utföras nästan var som helst sparar man tid och pengar, skyddar även mot väder och vind samt minskar nedsmutsning. Och inte minst det minskar behovet av bekämpningsnedel.