2Kraven för arbetsplatser

Hjälputrustningen på arbetsplatser bör vara anpassad till de risker som finns i verksamheten, antalet anställda och gällande myndighetskrav.

Arbetarskyddsstyrelsen kräver att: ”Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt.”

1
Ögondusch
Råkar man ut för att skadas av kemikalier i ögat ärföljande fem faktorer av yttersta vikt:
1. Att ögonduschen är placerad väl synligt och i närhetenav arbetsplatsen.
2. Att ögonduschen är enkel att använda så att alla kanhantera den, även en skadad eller omtöcknad person.
3. Att man börjar skölja ögat omedelbart efter en skadaoch att man kan fortsätta sköljningen i minst 20 min.
4. Att den skadade förs till sjukhus eller läkare så fort sommöjligt.
5. Att man vid frätskada fortsätter behandlingen undertransport till sjukhus eller läkare.23