I denna övning får företag och verksamheter som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara en indikation på sin organisation. Vid återsamlingsplats eller annat bestämt utrymme samlas deltagarna för att få en uppföljning och ett erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister.

 

Efter avslutad övning skall deltagarna ha kompetens och erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning. Företaget skall ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.