Hjärtstopp – ett hjärta i kaos

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige och behandling påbörjas på ca 4 000 och av dessa överlever endast ca 400. Det innebär att 96% dör! Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Se till att du är förberedd på det oförberedda! Lär dig Hjärt-lungräddning. (www.hlr.nu)

Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar men ofta drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osynkroniserat (kaos!) utan att kunna pumpa runt blod i kroppen. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % / min. Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt-lungräddning för att manuellt pumpa runt blodet i kroppen.(www.hlr.nu) Vi på Blekinge Brandskydd utbildar enligt HLR-rådets riktlinjer och varvar både teori med praktik.

11