”Heta arbeten” utbildning  är till för dig som arbetar i miljöer där det alstras hög värme eller gnistor samt för dig som är ansvarig för det heta arbetet, och inte minst för brandvakten. Efter kursen erhåller du ett certifikat som ger dig rätt att utföra heta arbeten i fem år. Därefter ska en förnyelse av certifikat ske för att kunna fortsätta med sitt ”Heta Arbete”

En av de onödigaste orsakerna till bränder är slarv med renhållning och brist på brandförebyggande åtgärder vid svetsning och andra heta arbeten. 1991 började försäkringsbolagen kräva att de som utför och ansvarar för heta arbeten ska utbildas enligt normer som Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF) fastställer. Om det vid en brand visar sig att man brutit mot SBF:s säkerhetsregler kan skadeersättningen från försäkringsbolaget minska. Vill det sig riktigt illa kan man även bli bötfälld, och i värsta fall kommer man i fängelse. Efter skärpningen av försäkringsvillkoren har antalet storbränder som orsakas av heta arbeten halverats.

Begreppet Heta Arbeten innefattar svetsning, lödning, skärande bearbetning, och andra arbeten som innebär gnistbildning eller uppvärmning. Svenska Brandskyddsföreningen har arbetat fram ett utbildningsmaterial som ligger till grund för hela Heta Arbeten kursen. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Den ger deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats i samband med heta arbeten, och hur man kan minska konsekvenserna av en brand.