Denna utbildning riktar sig mot tiden direkt efter en olycka tills hjälp eller en ambulans kommer på plats. De första minuterna efter en olycka kan ofta vara avgörande för hur allvarliga följderna blir. Hur omgivning eller personal agerar kan rädda liv och minska skadorna.Inga speciella förkunskaper krävs. Målet med utbildningen är att ge deltagarna den kunskap och beredskap som behövs för att kunna och våga agera vid en olycka.