Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige och behandling påbörjas på ca 4 000 och av dessa överlever endast ca 400. Det innebär att 96% dör! Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. Se till att du är förberedd på det oförberedda! Lär dig Hjärt-lungräddning. (www.hlr.nu)
Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- lungräddning (HLR) och en elstöt från en hjärtstartare.Genom bröstkompressioner och inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en elstöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare. (www.hlr.nu)

Vi på Blekinge Brandskydd utbildar enligt HLR-rådets riktlinjer och varvar både teori med praktik.