Den brandskyddsansvarige är företagets och personalens trygghet

En kombination av klok organisation, kunniga medarbetare och tekniska lösningar kan vara den stora skillnaden mellan en olycka och ingen olycka alls. Skulle olyckan ändå ske kan rätt organisation och planering vara skillnaden mellan en fortsatt fungerande verksamhet och att försvinna från marknaden.

Varför ska det finnas en brandskyddsansvarig?

För att inte drabbas av onödiga kostnader vid en olycka måste företaget ha god beredskap för att förebygga och hantera skador. Det krävs bred kunskap och en medvetenhet om hur riskexponeringen ser ut. På varje företag ska det därför finnas en person som svarar för det totala brandskyddsarbetet.

Lagen om skydd mot olyckor bygger på ett resultattänkande (funktionskrav) och inte som förr ett regeltänkande. Det innebär att företaget har möjlighet att utforma sitt brandskydd utifrån egna förutsättningar där företaget aktivt styr och genomför brandskyddsarbetet. I gengäld ställer det större krav på att företaget kan visa upp hur man når det önskade resultat som krävs enligt lagstiftningen.

Hanteringen av brandskyddet kräver en särskild person som är utsedd inom företaget. Denna person ska vara funktionsansvarig och ta ett helhetsansvar för det systematiska brandskyddsarbetet i företaget.

Vad gör den som är brandskyddsansvarig?

Den brandskyddsansvarige ansvarar för att det aktiva systemet fungerar. Den ansvarige kontrollerar att systemet styrs, sker kontinuerligt och att personalen är delaktig. Analysering av risker, organisering, planering och uppföljning av företagets systematiska brandskyddsarbete är viktiga bitar som brandskyddsansvarig jobb med.
Frågor som brandskyddsansvarig bör ställa:

* Vilka risker finns det?

* Vad är viktigt att prioritera?

* Vad måste förebyggas bort?

* Vad måste hanteras vid skada?

* Hur väl förberett är företaget?