Denna utbildning anpassas efter hur brandskyddet ser ut på ditt företag. Många bränder orsakas av bristande kunskap om brandriskerna som finns runt omkring oss. Ett viktigt mål med utbildningen är att göra personalen mer riskmedvetna och bekväma med att använda sig av brandredskapen som finns till hands om en olycka skulle vara framme. En regelbunden utbildning i brandkunskap där teoretisk och praktisk färdighet får prövas stärker personalens beslutsamhet vid brandtillbud.

Utbildningen omfattar grunderna i systematiskt brandskyddsarbete, brandförlopp, släckmetoder, släckmedel, släckverkan samt förebyggande brandskydd för både arbetsplats och hemmet.