Blekinge Brandskydd AB utför underhåll enligt gällande regler och rekommendationer från myndigheter, försäkringsbolag och branschorganistaion. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå på brandskyddet med beaktande av Era önskemål och givetvis gällande lagar, föreskrifter samt andra krav.

  • Brandredskap, brandtätningar, utrymningssystem, larm, utbildning, gnagarsäkring mm
  • Offereras enligt önskemål av innehåll.
  • Årligt underhåll enligt checklista på de befintliga enheter som finns på företaget.
  • Fortlöpande information om nya eller ändrade lagar och föreskrifter, villkor och riktlinjer som berör Ert brandskydd.
  • Ersättningsdetaljer(reservdelar) som krävs för brandsläckarens funktion ingår i serviceavtalet, varför inga överraskande extra kostnader tillkommer.
  • Efter utförd service erhåller Ni en undertecknad checklista som kvitto på genomförd service.

utbildning