Det är viktigt att brandskyddet alltid fungerar som det ska. Underhåll är en färskvara och för att kontrollera brandskyddet genomför vi funktionskontroller av brand- och utrymningssystemen på din arbetsplats. Alla medarbetare ska känna sig trygga och lita på utrustningen som finns i verksamheten. Brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet kan många gånger vara komplicerat. Vi på Blekinge Brandskydd hjälper er med att hamna rätt samt att vi har alla resurser ni behöver.